Voor particulieren

In deze tijden van targets, harde arbeidsvoorwaarden, functiebeschrijvingen, wet & regelgeving, relatie- en concurrentiebeding lijken geen enige aanleiding te zijn voor problemen in de samenwerking of een conflict. De afspraken zijn veelal tot in de puntjes uitgewerkt en u heeft ervoor getekend. Belangentegenstellingen ontstaan vaak bij een wijziging in de organisatie, interpretatie van een bedrijfsregeling, de redelijkheid en billijkheid van gestelde targets en de wijze van uitvoering van de taken/functie.

Heb je op dit moment een conflict met je werkgever en wil je gezamenlijk tot een goede oplossing komen? Dan kun je een onafhankelijke derde inschakelen om het conflict vlot te trekken.

Verwijzing naar mediation vindt plaats via de huisarts, bedrijfsarts of andere betrokken partijen zoals een HR afdeling, geschillencommissie, OR of vakbond.

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken of mediation zinvol kan zijn in jouw situatie of dat andere interventies beter passen.