Voor de werkgever

Organisatieresultaat wordt grotendeels bepaald door het menselijk kapitaal. Bevlogenheid, motivatie, betrokkenheid, inzet en flexibiliteit van de werknemers zijn voorwaarden om resultaten te kunnen boeken. Veelal zijn deze competenties aanwezig. Toch wijzigt er iets in de loop van het dienstverband wat aanleiding kan zijn voor samenwerkingsproblemen.

Samenwerkingsproblemen zijn vaak gericht op onderlinge verhoudingen, welke mate van inzet is getoond en welke beloning hiervoor is gewenst, of draagvlak aanwezig is, wie een vinger in de pap heeft, hoe het werk is georganiseerd. Als problemen niet worden opgelost dan wordt de samenwerking nog moeilijker. Anderen worden erbij betrokken, verwijten worden gemaakt en ongewenste gedragingen volgen. De tegenwerking groeit en gaat door naar het niveau van de afdeling en vervolgens de gehele organisatie. De neiging is te praten over oplossingen, de zaak formeel op te pakken terwijl de oorzaak van het conflict niet wordt aangepakt.Goed werkgeverschap is niet eenvoudig. Als een zakelijk conflict dreigt, als je te maken hebt met belangentegenstellingen en de wil hebt om er samen nog uit te komen, dan kun je aan mediation denken.

Als mediator ben ik de begeleider in het proces van conflictoplossing. Met mijn kennis en kunde op het gebied van personeel en organisatie, conflicthantering, communicatietechnieken en mensbeeld ben ik in staat als professional mijn ervaring in te zetten en daadwerkelijk tot onderhandelingsresultaat te komen.

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken of mediation zinvol kan zijn of dat andere interventies beter passen.