Mediation arbeidsconflict

‘Tegenwind doet de vlieger stijgen’. Tegenargumenten kunnen de mening van iemand versterken. Er is niets mis met een goede discussie. Wanneer wordt een discussie een conflict? Als partijen tegenover elkaar komen staan en fixatie op gelijk willen halen als primaire doel wordt gezien. Voor het oplossen van een conflict is slechts de wens nodig er samen uit te willen komen. Het heeft soms even tijd nodig om tot besef te komen dat sprake is van een conflict. Pas als partijen zich realiseren dat er meer op het spel staat. Dat kan een eenzijdig inzicht zijn. In mediaton gebruik ik technieken uit Neurolinguistisch Programmeren (NLP) om blokkades op te heffen en communicatie efficienter te maken.

Mijn visie

Wat belangrijk is bij mediation is het erkennen wat werkelijk speelt en openheid over je belangen. Ik kijk met een frisse blik naar een arbeidsconflict, ik hoor tussen de regels door naar wat daadwerkelijk gezegd wordt en leg dat op de onderhandelingstafel. Je wilt resultaat en met tevredenheid een verschil van mening overbruggen zonder rechtsprocedure. Je wilt elkaar in de ogen kunnen blijven kijken en respect bewaren omdat je destijds met goede intenties een samenwerking bent aangegaan.

Mediation arbeidsconflict

Ik ben gespecialiseerd in bemiddeling van conflicten in arbeidszaken. Hierbij kun je denken aan problemen in de samenwerking tussen afdelingen of medewerker en leidinggevende maar ook bij aangekondigd ontslag, gewenste beëindiging van het dienstverband, ziekteverzuim en onenigheid in medezeggenschapsorgaan zoals een OR of een vertrouwenscommissie. Om deze bemiddeling in goede banen te leiden is het van belang  inzicht te hebben hoe organisaties en mensen binnen die organisaties functioneren en ervaring te hebben in arbeidswetgeving, Wet verbetering Poortwachter en arbeidsvoorwaarden. Door mijn achtergrond als HR Professional is deze expertise aanwezig.

Doorlooptijd mediation en aantal gesprekken

Een gemiddelde mediation neemt in totaal een periode van 2 maanden in beslag. Je dient namelijk rekening  te houden met de wens van partijen voor het inwinnen van advies van derden.  In totaal vinden gemiddeld 3 tot 4 mediation gesprekken plaats van ongeveer 2 uur. Een korte doorlooptijd is mogelijk  evenals meer of minder gesprekken. Als na 6 gesprekken mediation niet is afgerond dan levert het verder vervolgen geen resultaat op. Dat is vaak al duidelijk na een aantal gesprekken.

Mediationtraject

Voorafgaand aan het mediationproces wordt door partijen een mediationovereenkomst getekend. Hierin is oa. de verplichting  opgenomen dat je je actief inspant om resultaat te behalen, je vrijwillig deelneemt aan de gesprekken en dat je geheimhouding garandeert om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te waarborgen. Het mediationtraject is verdeeld in 3 fasen:

  1. Inventarisatie; hoe is het conflict ontstaan en wat is de situatie op dit moment
  2. Onderhandeling; het benoemen van de mogelijk oplossingen, het onderhandelen daarover en het maken van afspraken.
  3. Eindresultaat; het vastleggen van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst.